Od stycznia 2002 r. Zbór posiada podpisaną z Aresztem Śledczym w Suwałkach umowę o wykonywanie posług religijnych. Umowa była kilkakrotnie aktualizowana. Obecnie jedna osoba dwa razy w tygodniu, stale odwiedza osadzonych, którzy wyrażają wolę spotykania się i rozważania Słowa Bożego. Oprócz odwiedzin osób zgłaszających taką potrzebę, organizowane są okazjonalnie dla osadzonych koncerty muzyki chrześcijańskiej lub spotkania z gośćmi z zewnątrz.


Strona Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego  

misjawiezienna.pl


Przejdź na początek strony

Tworzenie stron internetowych ONAVI.pl