Od roku szkolnego 2010/2011 w Zborze działa punkt katechetyczny. Został on zarejestrowany przy Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach. Prawd biblijnych są nauczane 4 grupy uczniów (w każdej z nich są co najmniej 3 osoby): uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej, uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjaliści oraz licealiści. Na zajęcia katechetyczne dla każdej z grup przeznaczono po 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Raz w miesiącu w sobotę są prowadzone zajęcia dodatkowe. Uczniowie pod koniec roku szkolnego otrzymują zaświadczenie z oceną końcową, która jest wpisywana do świadectwa szkolnego jako ocena z religii.

Strona Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego

katechetyka.plPrezentacja video podsumowująca rok szkolny 2015/2016.


Przejdź na początek strony

Tworzenie stron internetowych ONAVI.pl