Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych! Ps. 149:1 

 Czas uwielbienia jest szczególnym czasem, gdy Kościół przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, w jedności staje przed Stwórcą, by chwalić Go i wywyższać za to kim jest. To również czas wyrażania wdzięczności Jezusowi Chrystusowi za zbawienie, za Jego łaskę i miłość do nas.

Muzyka jest darem od Boga, który zawsze pozwalał wyrażać to, czego nie można było wyrazić samymi słowami. Dlatego starotestamentowe Psalmy są utworami muzycznymi, w których autorzy wyrażają głębię i realność swojej społeczności z Bogiem. W jerozolimskiej świątyni służyły zastępy profesjonalnie przygotowanych muzyków. Muzyka była wykorzystywana w działaniach zbrojnych. Muzyka jest obecna przed tronem Boga. Jego aniołowie nieustannie śpiewają i oddają Mu cześć.

Grupa muzyczna działająca w Zborze istnieje od 2005 r., a jej skład zmieniał się na przestrzeni lat. Aktualnie cała grupa składa się z kilku wokali, gitary elektrycznej, gitary akustycznej, gitary basowej, pianina elektrycznego i perkusji.  

Z początkiem 2014 r. grupa muzyczna poszerzyła swój skład tworząc grupę młodzieżową, a w roku 2017 poszerzyła się ona o kolejne dwa zespoły.  

 


Przejdź na początek strony

Tworzenie stron internetowych ONAVI.pl