Zachęcamy do sprawdzenia swoich umiejętności w sobotę 24.11.2018 r. na corocznym sprawdzianie ze znajomości Biblii. 

Zakres materiału jest następujący:

Ewangelia Mateusza 4:18-22, 8:14-17, 10:1-4, 14:22-15:20, 16:13-19:30

Ewangelia Marka 1:35-39, 11:12-26, 13:3-13, 16:1-8

Ewangelia Łukasza 8:40-56, 12:35-48, 22:7-62 i 24:13-35

Ewangelia Jana 1:35-44, 6:1-14, 13:1-20 i 20:1-21:25

Dzieje Apostolskie 1:1-6:6, 8:1-25, 9:26-11:18, 12:1-19 i 15:1-35

Pierwszy List do Koryntian 1:10-13, 3:18-23, 9:5 i 15:4-5

List do Galacjan 1:18 i 2:9

Przyjdź i przekonaj się jak to jest Twoją wiedzą. 

Zapraszamy całe rodziny. Nagrody czekają. 

Start o godz. 10.00. Suwałki, ul. Kościuszki 44.
Przejdź na początek strony

Tworzenie stron internetowych ONAVI.pl