Początki Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Suwałkach sięgają końca lat 80-tych, gdy grupa osób mieszkających w Suwałkach, a związanych ze zborem w Gołdapi postanowiła regularnie spotykać się w mieszkaniu jednego z braci. Do grupy tej, którą systematycznie odwiedzał Pastor Zboru w Gołdapi brat Marek Ciak, dołączyły z czasem osoby z innych wspólnot ewangelicznych, mieszkające w tym czasie w Suwałkach.

W wyniku wzrostu liczebnego społeczności, w 1991 r. powołana została w Suwałkach Placówka Kościoła Zielonoświątkowego. Nabożeństwa w tym czasie odbywały się w domu brata Henryka Karasiewicza, który został kierownikiem Placówki.

W styczniu 1994 r. społeczność podjęła decyzję o założeniu Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Suwałkach, którą zaakceptowała w marcu Naczelna Rada Kościoła w Warszawie. Zbór posiadał od tego momentu osobowość prawną, a organem prawnym, upoważnionym do reprezentowania Zboru stał się Pastor Zboru. Pierwszym Pastorem został brat Henryk Karasiewicz. W styczniu 1995 r. odbyła się w Suwałkach uroczystość ordynowania go na urząd pastora przez przedstawicieli Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego.

Zbór przyjął jako nazwę własną, nazwę „Chrześcijańska Społeczność”, co było wyrazem charakteru społeczności, składającej się w tym czasie z osób wywodzących się z różnych wspólnot ewangelicznych, ale pragnących spotykać się wspólnie ze względu na miejsce zamieszkania. Zbór od początku podejmował wiele inicjatyw, których głównym celem było docieranie do lokalnego społeczeństwa z poselstwem Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Spotkania społeczności odbywały się w tym okresie m. in. w kilku wynajmowanych salach.

Od maja 2001 roku, Zbór uzyskał swoją siedzibę w lokalu przy ul. Kościuszki 44 w Suwałkach, gdzie mają obecnie miejsce nabożeństwa oraz większość spotkań kościelnych.

W kwietniu 2005 r. z powodu wyjazdu zagranicznego, z funkcji Pastora Zboru zrezygnował brat Henryk Karasiewicz. W tym czasie funkcję Pastora pełnił z urzędu Prezbiter Okręgowy. W kwietniu 2007 r. na Pastora Zboru został powołany brat Krzysztof Hawrus, który do dzisiaj pełni tę funkcję.

Zborem kieruje obecnie czteroosobowa Rada Starszych. Zbór od lat prowadzi pracę w Augustowie, z której to miejscowości pochodzi część członków społeczności. Od września 2012 r. grupa w Augustowie organizuje własne nabożeństwa, którym przewodniczy brat Mariusz Wrona. Do Zboru należą również osoby z Sejn i kilku okolicznych miejscowości na terenie powiatu suwalskiego.

Przejdź na początek strony

Tworzenie stron internetowych ONAVI.pl