Projekt Filip to program, jaki od kilkunastu lat Liga Biblijna oferuje w kilkudziesięciu krajach świata, a od wiosny 2003 roku, także w Polsce. PF jest programem skierowanym do kościołów, mającym na celu pomoc we wzroście w dziele ewangelizacji, czynienia Uczniami Chrystusa oraz członkami Jego Kościoła. Ta biblijna strategia jest oparta na 8 rozdziale Dziejów Apostolskich i historii spotkania Filipa z Etiopczykiem, w trakcie którego Filip przekazuje mu Dobrą Nowinę poprzez wyjaśnianie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

Dzisiaj szczególnie w naszym kraju pytanie: "Czy rozumiesz to, co czytasz?” jest tak samo aktualne jak w początkach istnienia Kościoła. Wiele osób przyznaje się, że próbowało czytać Biblię, ale jej nie rozumiało. Wielu błędnie uważa, że Pismo Święte jest tylko dla "wybranych”. Tymczasem Słowo Boże może być rozumiane i wyjaśniane przez zwykłych ludzi, tak jak w historii z Dziejów Apostolskich. Zatem celem tego programu jest nie tylko dostarczenie ludziom Pisma Świętego, ale również zachęcenie do jego czytania, pomoc w zrozumieniu przesłania jakie ono zawiera, oraz zaprezentowanie osoby Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, poprzez wspólne czytanie i rozważanie Słowa Bożego. To lokalny zbór i jego "zwykli” wierni powinni brać na siebie tą odpowiedzialność.

Członkowie Zboru w Suwałkach uczestniczyli w kursie Projektu Filip, a obecnie coraz częściej korzystają z materiałów w kontaktach z osobami zainteresowanymi.Jeżeli jesteś chętny, aby wziąć udział w tym kursie biblijnym, napisz do nas. Kontakt do nas podany jest w zakładce na stronie głównej. 

Strona Ligi Biblijnej 

ligabiblijna.pl

bn201604221320122.jpg
Przejdź na początek strony

Tworzenie stron internetowych ONAVI.pl